Potrošači

Saznajte koji je postupak za priključenje, potrebni dokumenti, ovlaštene tvrtke, cijene....

Cjenik za javnu uslugu opskrbe plinom – 2018.g.objavljeno 01.01.2018.

Cjenik za javnu uslugu opskrbe plinom – od 01.01.2018. do 31.03.2018.g. Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (NN broj.... pročitaj više

Cjenik za javnu uslugu opskrbe plinom – 2017.g.objavljeno 23.03.2017.

Cjenik za javnu uslugu opskrbe plinom – od 01.04.2017. do 31.12.2017.g.         Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 88. stavka 1. Zakona.... pročitaj više

Iznos tarifnih stavki za distribuciju plina za 2017.-2021.objavljeno 16.12.2016.

Hrvatska  energetska regulatorna agencija (HERA)  16. prosinca 2016.g. donijela je Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za 2017.g. - 2021.g.  koja se primjenjuje od 1. siječnja  2017. g. za Montcogim-Plinaru d.o.o..... pročitaj više

Cjenik za javnu uslugu opskrbe plinom za 2016.objavljeno 31.03.2016.

Cjenik za javnu uslugu opskrbe plinom – od 01.04.2016. do 31.12.2016.g. Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji.... pročitaj više

Iznos tarifnih stavki za distribuciju plina za 2015. i 2016.objavljeno 31.03.2015.

Hrvatska  energetska regulatorna agencija (HERA)  16. ožujka 2015. donijela je Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za 2015. i 2016.g.  objavljenu u Narodnim novinama br.31/15  koja se primjenjuje od 1. travnja .... pročitaj više

Online stanje brojila

Stanje brojila možete besplatno dojaviti ispunjavanjem online obrasca ili pozivom na telefon 0800 333 338.

Iznos tarifnih stavki za distribuciju plina od 2018. do 2021.objavljeno 01.01.2018.

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) 15. prosinca 2017.g. donijela je Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za 2018.g. - 2021.g. koja se primjenjuje od 1. siječnja 2018. g. za Montcogim-Plinaru d.o.o. (NN.... pročitaj više

Ogrijevne vrijednosti prirodnog plina za 2016. i 2017.objavljeno 22.03.2017.

Od 1. siječnja 2012. godine na tržištu prirodnog plina RH primjenjuje se mjerna jedinica kWh (kWh/h), sukladno odredbi Članka 53. Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina (NN 126/10, NN 128/11). Operator transportnog sustava.... pročitaj više

Cjenik za nestandardne uslugeobjavljeno 16.12.2016.

Od 01.01.2017. na snagu stupaju novi cjenici za nestandardne usluge: Cjenik nestandardnih usluga - DISTRIBUCIJA 2017-2021 Cjenik nestandardnih usluga - OPSKRBA 2017-2021 ARHIVA Nestandardne usluge - DISTRIBUCIJA -.... pročitaj više

Prigovori potrošačaobjavljeno 01.10.2014.

U skladu s odredbama članka 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) Direktor Društva Montcogim-Plinara d.o.o. kao opskrbljivač prirodnim plinom donosi sljedeću:  O B A V I J E S T  Potrošač (krajnji kupac) može pisani.... pročitaj više

Ogrijevne vrijednosti prirodnog plina za 2014.objavljeno 10.04.2014.

Od 1. siječnja 2012. godine na tržištu prirodnog plina RH primjenjuje se mjerna jedinica kWh (kWh/h), sukladno odredbi Članka 53. Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina (NN 126/10, NN 128/11). Operator transportnog sustava.... pročitaj više

Korisne informacije

Saznajte što je prirodni plin i koje su njegove karakteristike, kako ga na siguran način korisititi, kako uštedjeti...

Hitne intervencijeKontaktirajte nas u bilo koje vrijeme

DP Sveta Nedelja 099/ 3102-786 098/ 312-147
DP Jastrebarsko 098/ 312-147 098/ 3102-786
DP Pleternica 098/ 453-135 098/ 982-884
DP Stupnik 098/ 3102-786 098/ 312-147
DP Sisak 098/ 453-135 098/ 429-581
DP Karlovac 098/ 429-575 098/ 9839-252

Procedura za priključenjeDokumenti, postupak i realizacija

Pogledajte koji su vam sve dokumenti potrebni za priključenje, koji je postupak do ugovora o priključenju te koji je period realizacije pojedine faze. opširnije

SavjetiKako uštedjeti...

Pročitajte na koje sve načine možete uštedjeti na plinu. Saznajte kako uštedjeti kod kuhanja, kod grijanja sanitarne vode, kod grijanja ili hlađenja prostora... opširnije