objavljeno 31.03.2015.Iznos tarifnih stavki za distribuciju plina za 2015. i 2016.

Hrvatska  energetska regulatorna agencija (HERA)  16. ožujka 2015. donijela je Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za 2015. i 2016.g.  objavljenu u Narodnim novinama br.31/15  koja se primjenjuje od 1. travnja  2015. g. za Montcogim-Plinaru d.o.o.

Tarifne stavke 2015

Svi krajnji kupci priključeni na distribucijski sustav Montcogim-plinare d.o.o. razvrstani su u jedan od tarifnih modela (TM1 – TM12) ovisno o potrošnji plina u prethodnoj godini sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 104/13) prema slijedećim kriterijima: