objavljeno 31.03.2016.Cjenik za javnu uslugu opskrbe plinom za 2016.

Cjenik za javnu uslugu opskrbe plinom – od 01.04.2016. do 31.12.2016.g.

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14 i 102/15) i članka 25. stavka 4. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 38/14 i 28/15 i 25/16) Hrvatska energetska regulatorna agencija 25.03.2016.g. donijela je Odluku o iznosu tarifnih stavki za  javnu uslugu opskrbe plinom za 2016.g. (NN 28/2016).

cijena-plina-2016-04-12

Svi krajnji kupci priključeni na distribucijski sustav Montcogim-Plinare d.o.o.  razvrstani su od 01.01.2016. u jedan od tarifnih modela (TM1 – TM12) ovisno o potrošnji plina u prethodnoj godini sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 104/13) prema slijedećim kriterijima:

Tarifni modeli 2016