objavljeno 23.03.2017.Cjenik za javnu uslugu opskrbe plinom – 2017.g.

Cjenik za javnu uslugu opskrbe plinom – od 01.04.2017. do 31.12.2017.g.

        Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 88. stavka 1. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 28/13, 14/14 i 16/17) i Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 26/17), Hrvatska energetska regulatorna agencija 16. ožujka 2017.g. donijela je Iznose tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje 1. travnja do 31. prosinca 2017.g.

cijena-plina-2017-04-12Cjenik za javnu uslugu opskrbe plinom – od 01.01.2017. do 31.03.2017.g.

        Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14 i 102/15) i članka 25. stavka 4. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 38/14 i 28/15 i 25/16) Hrvatska energetska regulatorna agencija 16.prosinca 2016.g. donijela je Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje 1.1. do 31.ožujka 2017.g. (NN 122/2016).

cijena-plina-2017-01-03

            Svi krajnji kupci priključeni na distribucijski sustav Montcogim-Plinare d.o.o.  razvrstani su od 01.01.2016. u jedan od tarifnih modela (TM1 – TM12) ovisno o potrošnji plina u prethodnoj godini sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 104/13) prema slijedećim kriterijima:

Tarifni modeli 2017