objavljeno 22.03.2017.Ogrijevne vrijednosti prirodnog plina za 2016. i 2017.

Od 1. siječnja 2012. godine na tržištu prirodnog plina RH primjenjuje se mjerna jedinica kWh (kWh/h), sukladno odredbi Članka 53. Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina (NN 126/10, NN 128/11). Operator transportnog sustava objavljuje iznose donjih ogrjevnih vrijednosti prirodnog plina koje opskrbljivači i voditelji bilančnih skupina koriste u procesu nominacija korištenja transportnog sustava za potrebe preračunavanja količina prirodnog plina iskazanih u mjernoj jedinici m3/h (m3/dan) u mjernu jedinicu energije kWh/h (kWh). Iskazane donje ogrjevne vrijednosti dobivene su kromatografskim analizama prirodnog plina provedenima u ovlaštenom laboratoriju RH. Preračunavanje iznosa donje ogrjevne vrijednosti iskazano u mjernoj jedinici MJ/m3 u mjernu jedinicu kWh/m3, pri referentnim uvjetima 15°C/15°C, izvedeno je dijeljenjem s 3,6 (kWh/m3), a tako dobivena vrijednost zaokružena je na četiri decimalna mjesta sukladno članku 58. stavak 2. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava NN 158/13.

Standardna kvaliteta plina Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri apsolutnom tlaku plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperaturi plina 288,15 K (15°C).

Izvješća laboratorijske analize

Najnoviji izvještaji dostupni su na: Plinacro d.o.o. – Izvještaji o kvaliteti plina i ogrijevne vrijednosti

DP Sveta Nedelja, DP Stupnik

Zagreb zapad_2017

DP Jastrebarsko, DP Karlovac, DP Barilović, DP Ogulin

Pula_2017

DP Pleternica

Požega_2017

DP Sisak, DP Martinska Ves

Kozarac_2017

Prosječne ponderirane vrijednosti prirodnog plina za 2016.g.

Prosječna ponderirana vrijednost za 2016.

Prosječne ponderirane vrijednosti prirodnog plina za 2017.g.

Prosječna ponderirana vrijednost za 2017.