objavljeno 01.04.2018.Cjenik za javnu uslugu opskrbe plinom – od 01.04.2018. do 31.07.2018.g.

Cjenik za javnu uslugu opskrbe plinom – od 01.04.2018. do 31.07.2018.g.

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (NN broj 120/12,14/14 i 102/15) i članka 19. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN broj 26/17), Hrvatska energetska regulatorna agencija 02.03.2018.g. donijela je Odluku o iznose tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje 1. travnja do 31.srpnja 2018.g. (NN 23/2018)

cijena-plina-2018-01-03

Svi krajnji kupci priključeni na distribucijski sustav Montcogim-Plinare d.o.o. razvrstani su u jedan od tarifnih modela (TM1 – TM12) ovisno o potrošnji plina u prethodnoj godini sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 104/13) prema slijedećim kriterijima:

Tarifni modeli 2018