objavljeno 01.08.2018.Cjenik za javnu uslugu opskrbe plinom – od 01.08.2018. do 31.03.2019.g.

Cjenik za javnu uslugu opskrbe plinom – od 01.08.2018. do 31.03.2019.g.

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (NN broj 120/12,14/14 i 102/15) i članka 17. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN broj 34/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija 29.06.2018.g. donijela je Odluku o iznose tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018.g. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019.g.(NN 60/18).

cijena-plina-2018-01-08

fiksna-mj-naknada-2018

Svi krajnji kupci priključeni na distribucijski sustav Montcogim-Plinare d.o.o. razvrstani su u jedan od tarifnih modela (TM1 – TM12) ovisno o potrošnji plina u prethodnoj godini sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 48/18) prema slijedećim kriterijima:

Tarifni modeli 2018