DP Sisak

Područje distribucije

- Grad Sisak
- Općina Lekenik
- Općina Sunja
- Općina Martinska Ves

Adresa ureda:
A. i S. Radića 49, Sisak
HR-44000 Sisak
Telefon: +385 (0)44 524 740
Fax: +385 (0)44 524 738
E-mail: montcogim-sisak@sk.t-com.hr

Cijene priključenja…

Lokacija ureda