Hitne intervencije

Telefonski brojevi hitnih intervencija 00:00-24:00

Svaki dan: 0800/ 333-338

DP Sveta Nedelja 01/3373-743
DP Jastrebarsko 01/6283-128
DP Pleternica 034/252-192
DP Stupnik 01/3373-743
DP Sisak, DP Martinska Ves 044/524-740
DP Karlovac, DP Ogulin, DP Barilović 047/601-632

U slučaju da unutar građevine osjetite miris plina

1. Ugasiti sve plamene
2. Otvoriti sva vrata i prozore kako bi se građevina provjetrila
3. Zatvoriti glavni ventil koji se nalazi u kućnom ormariću na mjestu gdje vam je priključen plin na građevinu. Ručicu treba polako zakrenuti u položaj okomit na cijevi instalacije gdje je ugrađen
4. Nikako ne paliti rasvjetu, ulaziti u građevinu sa upaljenom cigaretom ili bilo kakvim plamenom!
5. Nakon toga nazvati brojeve telefona hitnih intervencija i sljediti njihove upute

U slučaju pojave mirisa na otvorenom

1. Upozoriti prolaznike i hitno javiti na brojeve telefona hitnih intervencija
2. Obavjestiti stanare okolnih građevina da zatvore prozore i vrata
3. Spriječiti uporabu plamena, cigareta, korištenje upaljača, šibica i prolazak motornih vozila

U slučaju oštećenja kućnog priključka ili plinovoda

1. Hitno javiti na brojeve telefona ureda Montcogim-Plinare d.o.o. u vremenu od 08 do 16 sati od ponedjeljka do petka ili izvan radnog vremena na brojeve hitnih intervencija
2. Spriječiti uporabu plamena, cigareta, korištenje upaljača, šibica i prolazak motornih vozila

U slučaju nestanka plina ili problema s opskrbom plina

1. Javiti na brojeve telefona poslovnice Montcogim-Plinare d.o.o. u vremenu od 08 do 16 sati od ponedjeljka do petka ili izvan radnog vremena na brojeve hitnih intervencija