Rekonstrukcija plinske instalacije

Rekonstrukcija i/ili dogradnja unutarnje plinske instalacije

1. Javiti se u ured Montcogim-Plinare d.o.o. kako biste podnjeli zahtjev za rekonstrukciju unutarnje plinske instalacije. Popuniti obrazac za izdavanje novih ENERGETSKIH UVJETA, nakon kojih se radi nova TEHNIČKA DOKUMETACIJA, te na kraju nova ENERGETSKA SUGLASNOST
2. IZVOĐENJE UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE – nakon dobivene Energetske Suglasnosti, te prema dogovoru s OVLAŠTENIM PLINOINSTALATEROM, registriranom u Montcogim-Plinari, koji treba prijaviti izvođenje plinske instalacije prije izvođenja radova, kako bi se zatvorio plin i privremeno skinuo plinomjer
3. PREUZIMANJE UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE – prema dogovoru OVLAŠTENOG PLINOINSTALATERA i Montcogim-Plinare d.o.o.
4. POSTAVLJANJE PLINOMJERA – nakon što je preuzeta plinska instalacija, kad su ispravno postavljena i spojena ispravna plinska trošila, te kad su dobiveni atesti dimnjačara za trošila koja su spojena na dimnjak – prema dogovoru investitora/vlasnika sa uredom Montcogim-Plinare d.o.o.

Izmještanje kućnog priključka

1. Javiti se u ured Montcogim-Plinare d.o.o. kako biste podnjeli zahtjev za izmještanje kućnog priključka. Popuniti obrazac za izdavanje novih ENERGETSKIH UVJETA. Nakon dobivanja novih energetskih uvjeta izrađuje se nova TEHNIČKA DOKUMETACIJA, te se izdaje nova ENERGETSKA SUGLASNOST
2. Izmještanje kućnog priključka izvodi Montcogim-Plinara d.o.o., a rekonstrukciju unutarnje plinske instalacije izvode ovlašteni plinoinstalateri
3. U SLUČAJU DA SE DOGRAĐUJE GRAĐEVINA (NOVA PROSTORIJA, TERASA…..) TAKO DA DOGRAĐENI DIO GRAĐEVINE PRELAZI PREKO KUĆNOG PRIKLJUČKA, OBAVEZNO JE IZMJEŠTANJE KUĆNOG PRIKLJUČKA!!!
4. MJESTO PRIKLJUČKA PLINA NA GRAĐEVINU (KUĆNI ORMARIĆ) NE SMIJE BITI ZATVORENO I/ILI UNUTAR GREAĐEVINE!!!
5. REKONSTRUKCIJA KUĆNOG PRIKLJUČKA – nakon dobivene Energetske Suglasnosti prema dogovoru vlasnika i Montcogim-Plinare d.o.o.
6. IZVOĐENJE UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE – nakon dobivene Energetske Suglasnosti, te prema dogovoru s OVLAŠTENIM PLINOINSTALATEROM, registriranom u Montcogim-Plinari, koji treba prijaviti izvođenje plinske instalacije prije izvođenja radova, kako bi se zatvorio plin i privremeno skinuo plinomjer
7. PREUZIMANJE UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE – prema dogovoru OVLAŠTENOG PLINOINSTALATERA i Montcogim-Plinare d.o.o.
8. POSTAVLJANJE PLINOMJERA, KUĆNOG ORMARIĆA I REGULATORA – nakon što je preuzeta plinska instalacija, kad su ispravno postavljena i spojena ispravna plinska trošila, te kad su dobiveni atesti dimnjačara za trošila koja su spojena na dimnjak – prema dogovoru vlasnika i Montcogim-Plinare d.o.o.

Dodatni plinomjeri za postojeće potrošače

1. Javiti se u ured Montcogim-Plinare d.o.o. kako biste podnjeli zahtjev za dodatni plinomjer (ili plinomjere). Popuniti obrazac za izdavanje novih ENERGETSKIH UVJETA. Nakon dobivanja novih energetskih uvjeta izrađuje se nova TEHNIČKA DOKUMETACIJA, te se izdaje nova ENERGETSKA SUGLASNOST za svaki plinomjer.
2. IZVOĐENJE UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE – nakon dobivene Energetske Suglasnosti, te prema dogovoru s OVLAŠTENIM PLINOINSTALATEROM, registriranom u Montcogim-Plinari, koji treba prijaviti izvođenje plinske instalacije prije izvođenja radova, kako bi se zatvorio plin i privremeno skinuo plinomjer
3. PREUZIMANJE UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE – prema dogovoru OVLAŠTENOG PLINOINSTALATERA i Montcogim-Plinare d.o.o.
4. POSTAVLJANJE PLINOMJERA – nakon što je preuzeta plinska instalacija, kad su ispravno postavljena i spojena ispravna plinska trošila, te kad su dobiveni atesti dimnjačara za trošila koja su spojena na dimnjak – prema dogovoru vlasnika i Montcogim-Plinare d.o.o.