Propisi za dimnjake

Za pravilno izgaranje plina potrebno mu je dovesti dovoljnu količinu zraka (na 1m3 plina 10m3 zraka), te pravilno odvesti plinove izgaranja iz prostorije i ložišta u slobodnu atmosferu (po mogućnosti iznad krova zgrade)

1. Obvezni su redoviti pregledi dimnjaka, kao i dimovodnih kanala kod fasadnih uređaja
2. Dimnjačar je stručna osoba kod koje možete precizno dobiti sve informacije vezane za izvedbu ventilacijskih otvora, te za priključenje određenog plinskog uređaja na dimovodne kanale ili dimnjake
3. Dimnjačar izdaje ATEST – STRUČNI NALAZ za priključak svakog plinskog ložišta koji je spojen na okomiti dimovodni kanal
4. Plinskim uređajima se na različite načine može dovoditi zrak za izgaranje i odvoditi produkti izgaranja. Prema načinu dovoda zraka i odvodnje izgorenih plinova svaki plinski uređaj ima svoju oznaku, pa tako postoje:

– Vrsta A – zrak za izgaranje uzimaju iz prostora u kojem se nalaze i nemaju sustav za odvodnju produkata izgaranja (npr. plinski štednjak, kuhalo)
– Vrsta B
– zrak za izgaranje uzimaju iz prostora u kojem se nalaze a produkti izgaranja se odvode sustavom za odvod dimova (npr. plinski kotao, zagrijač vode s atmosferskim plamenikom)
Vrsta B1 – zrak za izgaranje uzimaju iz prostora u kojem se nalaze i imaju osigurač strujanja a produkti izgaranja se odvode dimovodnim kanalima iznad krova
Vrsta B1BS – s osiguračem strujanja i kontrolom izlaznih plinova
Vrsta C – ložišta neovisna o zraku iz prostorije, zrak uzimaju i vraćaju u atmosferu
Vrsta C11 – bez ventilatora
– Vrsta C12
– s ventilatorom
Vrsta C12X – s ventilatorom i s povećanim zahtjevima za nepropusnošću
Vrsta C3 – dovod zraka i odvod izgorjelih plinova izveden iznad krova
Vrsta C5 – dovod zraka sa fasade, a odvod izgorjelih plinova izveden iznad krova

5. Dimovodni kanal koji je postavljen vertikalno mora biti proračunat prema tipu, snazi i vrsti uređaja, koji je na njega spojen, kako bi se stvorio dovoljan uzgon produkata izgaranja koji se tada sigurno odvode u atmosferu
6. Vertikalni dimovodni kanal postavljen unutar građevine je bolji od onoga postavljenog izvan građevine, jer pospješuje uzgon i smanjuje hlađenje dimnih plinova, te omogućava manje stvaranje kondenzata
7. Na isti dimnjak se mogu priključiti samo uređaji iste vrste, dok svaki kondenzacijski uređaj mora imati svoj posebni dimnjak
8. Zidani dimnjaci nisu prikladni za trošila na prirodni plin, vijek trajanja im je kraći i potrebne su redovite kontrole ispravnosti
9. U slučaju da ste već potošač plina i ugrađujete novo plinsko trošilo, napu, ventilator ili ugrađujete nova vrata i/ili prozore sa boljom izolacijom, VAŠA JE OBVEZA za takve zahvate obavjestiti distributera, dimnjačara i ovlaštenog servisera da provjere da li nova situacija zahtjeva i nekakve dodatne zahvate na dimovodnim kanalima ili ventilacijskim otvorima
10. Ispust dimnih plinova kod fasadnih uređaja mora biti udaljen od sljedećeg takovg ispusta najmanje:

– 2,5m vodoravno
– 5m okomito
– 4m od građevine nasuprot
– Zabranjeno ga je postavljat u uske prolaze, kolne ulaze, balkone, veže, ispod balkona ili izbočenih djelova građevine

11. Ispust izgorjelih plinova kod fasadnih uređaja mora biti udaljen od prozora ili vrata najmanje:

– 1m vodoravno
– 0,5m vodoravno, ako je ispust manje od 0,25m od vrha prozora
– 5m okomito iznad u širini od 0,5m sa svake strane od ispusta (ukupno 1m)

12. Ukoliko se kod fasadnih bojlera, za koje ne treba ATEST dimnjačara, na dimovodnom kanalu pojavi korozija, obavezno pozvati dimnjačara kako bi se napravila ispravna sanacija
13. Poželjni su periodički pregledi dimovodnih kanala i kod fasadnih uređaja
14. Preporuka je da se izgorjeli plinovi odvedu u atmosferu preko dimnjaka iznad krova