objavljeno 01.10.2014.Prigovori potrošača

U skladu s odredbama članka 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) Uprava Društva Montcogim-Plinara d.o.o. kao opskrbljivač prirodnim plinom donosi sljedeću:

 O B A V I J E S T

 Potrošač (krajnji kupac) može pisani prigovor predati na jedan od sljedećih načina:

1. Osobno u poslovnim prostorijama Montcogim-Plinare d.o.o., u Svetoj Nedelji, Trg A.Starčevića 3A

2. Poštom na adresu: Montcogim-Plinara d.o.o., Trg A.Starčevića 3A, 10 431 Sveta Nedelja

3. Telefaksom na broj: 01/3373-744

4. Elektroničkom poštom na : montcogim@zg.t-com.hr

Montcogim-Plinara d.o.o. će potrošaču odgovoriti na prigovor u pisanom obliku, u roku od 15 dana od zaprimanja prigovora.

        Član uprave:

Zoran Miliša