objavljeno 30.03.2020.VAŽNA OBAVIJEST – OČITANJA PLINOMJERA 03/2020.

VAŽNA OBAVIJEST – OČITANJA PLINOMJERA

Montcogim-Plinara d.o.o. dužna je izvršiti očitanje stanja plinomjera krajnjih korisnika na dan 31.03.2020.

Prateći preporuke Stožera civilne zaštite, u kritičnoj situaciji pandemije koronavirusa koja je pogodila cijelu zemlju, prilagodili smo naše poslovne aktivnosti kako bismo smanjenjem socijalnih kontakata zaštitili naše korisnike i djelatnike.

Ljubazno molimo sve naše korisnike da u ovoj situaciji samostalno očitaju stanje plinomjera na dan 31.03.2020. godine te da nam ih dostave, prema vlastitom izboru, na jedan od sljedećih načina:

1) Putem besplatnog telefona: 0800 333 338
2) Putem online obrasca.
3) Elektroničkom poštom (v. niže adrese po poslovnicama)
4) Slanjem fotografije plinomjera s vidljivim stanjem i serijskim brojem plinomjera na broj 091 3342 001 putem aplikacija WhatsApp i Viber.

WhatsApp Viber

Za obračunska mjerna mjesta korisnika koji nisu stanje dostavili najkasnije 7.4.2020. do 16 sati napraviti će se izračun i procjena potrošnje prema kojoj će se napraviti obračun.

Zahvaljujemo na razumijevanju.
Montcogim-Plinara d.o.o.

DP Sveta Nedelja, DP Stupnik

Telefon: +385 (0)1 3370 713

E-mail: montcogim@zg.t-com.hr

DP Jastrebarsko

Telefon: +385 (0)1 6283 128

E-mail: montcogim-2@zg.t-com.hr

DP Pleternica

Telefon: +385 (0)34 252 192

E-mail: tomislav.prpic@montcogim.hr

DP Sisak

Telefon: +385 (0)44 524 740

E-mail: montcogim-sisak@sk.t-com.hr

DP Karlovac

Telefon: +385 (0)47 601 632

E-mail: montcogim-klc@ka.t-com.hr