objavljeno 19.06.2020.OBAVIJEST – Podjela trgovačkog društva Montcogim

Podjela trgovačkog društva Montcogim – Plinara d.o.o. provest će se odvajanjem i prijenosom više dijelova imovine društva, a da to društvo ne prestaje, na društvo E.ON Plin d.o.o. (podjela s preuzimanjem), s učinkom sveopćeg pravnog sljedništva društva koje se dijeli u pogledu prenesene imovine, obveza i pravnih odnosa. Prema poveznici ispod prenosimo tekst u cijelosti.
Motcogim-Plinara d.o.o._Obavijest o podjeli – finalno, 19.06.2020.