objavljeno 01.11.2023.Obavijest o pripajanju trgovačkih društava KOPRIVNICA PLIN, PLIN-PROJEKT i MOSLAVINA PLIN trgovačkom društvu Montcogim – Plinara

Montcogim – Plinara d.o.o., društvo sa sjedištem u Svetoj Nedelji, Trg Ante Starčevića 3A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod registarskim brojem (MBS): 080134713, OIB: 85690422241, koje zastupaju direktori Dean Gnjidić i Božidar Đurković, ovim Vas putem obavještava kako su s danom 1. studenog 2023. godine u Društvu nastupile sljedeće statusne promjene:

(i)           društvo Montcogim – Plinara d.o.o. pripojilo je društvo KOPRIVNICA PLIN d.o.o., sa sjedištem u Koprivnici, Mosna ulica 15, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod registarskim brojem (MBS): 010069267, OIB: 59822583580, koje zastupaju direktori Dean Gnjidić i Božidar Đurković,

(ii)          čime je društvo KOPRIVNICA PLIN d.o.o. prestalo postojati,

(iii)         društvo Montcogim – Plinara d.o.o. pripojilo je društvo MOSLAVINA PLIN d.o.o., sa sjedištem u Kutini, Trg kralja Tomislava 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod registarskim brojem (MBS): 080439775, OIB: 78223722602, koje zastupaju direktori Dean Gnjidić i Božidar Đurković,

(iv)         čime je društvo MOSLAVINA PLIN d.o.o. prestalo postojati,

(v)          društvo Montcogim – Plinara d.o.o. pripojilo je društvo PLIN-PROJEKT d.o.o., sa sjedištem u Novoj Gradiški, Alojzija Stepinca 36 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku – stalna služba u Slavonskom Brodu  pod registarskim brojem (MBS): 050028006, OIB: 42679240944, koje zastupaju direktori Dean Gnjidić i Božidar Đurković,

(vi)         čime je društvo PLIN-PROJEKT d.o.o. prestalo postojati

Navedene su promjene upisane u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu temeljem Rješenja istog suda od dana 1. studenog 2023. pod poslovnim brojem Tt-23/36795-4

Mrežne stranice pripojenih trgovačkih društava KOPRIVNICA PLIN, PLIN-PROJEKT i MOSLAVINA PLIN preusmjerene su na mrežnu stranicu društva Montcogim – Plinara na kojoj se nalaze aktualni podaci i informacijeZahvaljujemo na suradnji i razumijevanju te smo dostupni za sve dodatne informacije putem službene email adrese distribucija.plina@eon.hr i besplatnog broja telefona 0800 55 22