DP Jastrebarsko

Područje distribucije

– Grad Jastrebarsko

– Općina Klinča Sela

– Općina Pisarovina

– Općina Krašić

Adresa ureda: Dr. Franje Tuđmana 7, Jastrebarsko HR-10450 Jastrebarsko

Fax: +385 (0)1 6271 319

E-mail: montcogim-2@zg.t-com.hr

Cijene priključenja…

Plinska distribucijska mreža – JASTREBARSKO

Plinska distribucijska mreža – PISAROVINA