DP Pleternica

Područje distribucije

– Grad Pleternica

Adresa ureda: Vinogradska 1, Pleternica HR-34310 Pleternica

Fax: +385 (0)34 252 193

E-mail: tomislav.prpic@montcogim.hr

Cijene priključenja…

Lokacija ureda

Plinska distribucijska mreža