DP Sisak

Područje distribucije

– Grad Sisak – Općina Lekenik – Općina Sunja – Općina Martinska Ves

Adresa ureda: A. i S. Radića 49, Sisak HR-44000 Sisak

Fax: +385 (0)44 524 738

E-mail: montcogim-sisak@sk.t-com.hr

Cijene priključenja…

Lokacija ureda

Plinska distribucijska mreža