DP Stupnik

Područje distribucije

– Općina Stupnik

Adresa ureda: Trg A. Starčevića 3A, Sveta Nedelja HR-10431 Sveta Nedelja

Fax: +385 (0)1 3373 744

E-mail: montcogim@zg.t-com.hr

Cijene priključenja…

Lokacija ureda

Plinska distribucijska mreža