Poslovnice

DP Koprivnica

Adresa ureda: Mosna ulica 15, Koprivnica HR-48000 Koprivnica

E-mail: distribucija.plina@eon.hr

Radno vrijeme: svakog radnog dana od 07 – 15 sati

DP Kutina

Adresa ureda: Trg kralja Tomislava 6, Kutina HR-44320 Kutina

E-mail: distribucija.plina@eon.hr

Radno vrijeme: svakog radnog dana od 07 – 15 sati

DP Nova Gradiška

Adresa ureda: Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška HR-35400 Nova Gradiška

E-mail: distribucija.plina@eon.hr

Radno vrijeme: svakog radnog dana od 07 – 15 sati

DP Novska

Adresa ureda: Radnička ulica 15, Novska HR-44330 Novska

E-mail: distribucija.plina@eon.hr

Radno vrijeme: svakog radnog dana od 07 – 15 sati

DP Sveta Nedelja, DP Stupnik

Adresa ureda: Trg A. Starčevića 3A, Sveta Nedelja HR-10431 Sveta Nedelja

E-mail: distribucija.plina@eon.hr

Radno vrijeme: svakog radnog dana od 08 – 16 sati

DP Jastrebarsko

Adresa ureda: Dr. Franje Tuđmana 7, Jastrebarsko HR-10450 Jastrebarsko

E-mail: distribucija.plina@eon.hr

Radno vrijeme: svakog radnog dana od 08 – 16 sati

DP Pleternica

Adresa ureda: Vinogradska 1, Pleternica HR-34310 Pleternica

E-mail: distribucija.plina@eon.hr

Radno vrijeme: svakog radnog dana od 08 – 16 sati

DP Sisak

Adresa ureda: A. i S. Radića 49, Sisak HR-44000 Sisak

E-mail: distribucija.plina@eon.hr

Radno vrijeme: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 08 – 16 sati

DP Karlovac

Adresa ureda: Vlatka Mačeka 26 A, Karlovac HR-47000 Karlovac

E-mail: distribucija.plina@eon.hr

Radno vrijeme: svakog radnog dana od 08 – 16 sati