Poslovnice

Radno vrijeme svih poslovnica:

Od ponedjeljka do petka – 08:00-16:00

Besplatni info telefon 0800 333 338

DP Sveta Nedelja, DP Stupnik

Adresa ureda: Trg A. Starčevića 3A, Sveta Nedelja HR-10431 Sveta Nedelja

Fax: +385 (0)1 3373 744

E-mail: montcogim@zg.t-com.hr

DP Jastrebarsko

Adresa ureda: Dr. Franje Tuđmana 7, Jastrebarsko HR-10450 Jastrebarsko

Fax: +385 (0)1 6271 319

E-mail: montcogim-2@zg.t-com.hr

DP Pleternica

Adresa ureda: Vinogradska 1, Pleternica HR-34310 Pleternica

Fax: +385 (0)34 252 193

E-mail: tomislav.prpic@montcogim.hr

DP Sisak

Adresa ureda: A. i S. Radića 49, Sisak HR-44000 Sisak

Fax: +385 (0)44 524 738

E-mail: montcogim-sisak@sk.t-com.hr

DP Karlovac

Adresa ureda: Vlatka Mačeka 26 A, Karlovac HR-47000 Karlovac

Fax: +385 (0)47 601 633

E-mail: montcogim-klc@ka.t-com.hr