Razvoj tvrtke

Montcogim-Plinara d.o.o. do sada je izgradila 362km plinovoda, te priključila 10.211 potrošača

04.06.1996.

Potpisan ugovor za koncesijsko područje tadašnje općine Sveta Nedelja. Prvi potrošač spojen je 19.02.1997. u naselju Bestovje. Područje grada Sveta Nedelja danas je skoro u cijelosti plinoficirano, te ima preko 5000 korisnika prirodnog plina.

29.07.1999.

Potpisan ugovor za koncesijsko područje Jastrebarsko, Krašić, Klinča Sela i Pisarovina. Prvi potrošač spojen je 23.11.2001. u Jastrebarskom. Područje grada Jastrebarskog danas je skoro u cijelosti plinoficirano. Plin je stigao do centra Klinča Sela, a potrebno je još izgraditi plinovode prema Pisarovini i Krašiću. Na području koncesije imamo preko 1100 korisnika prirodnog plina.

31.07.1999.

Potpisan ugovor za koncesijsko područje Pleternica. Prvi potrošač spojen je 05.12.2000. u Pleternici. Područje grada Pleternica danas je skoro u cijelosti plinoficirano. Na području koncesije imamo preko 600  korisnika prirodnog plina.

20.07.2000.

Potpisan ugovor za koncesijsko područje općine Stupnik. Prvi potrošač spojen je 26.09.2001. . Područje općine Stupnik danas je skoro u cijelosti plinoficirano. Na području koncesije imamo preko 700 korisnika prirodnog plina.

02.08.2000.

Potpisan ugovor za koncesijsko područje Sisak, Lekenik, Sunja i Martinska Ves. Prvi potrošač spojen je 28.11.2003. u Sisku. Zasada je skoro u cijelosti plinoficiriran Sisak centar, Galdovo i Zeleni Brijeg, te jedan dio Martinske Vesi. Na području koncesije imamo preko 1300 korisnika prirodnog plina.

23.02.2001.

Potpisan ugovor za koncesijsko područje Karlovac, Duga Resa, Ogulin, Ozalj, Slunj, Barilović, Draganić, Neretić, Ribnik i Žakanje. Prvi potrošač spojen je 24.11.2003. u Karlovcu. Područje grada Karlovca je većim dijelom plinoficirano, a tijekom 2009. priključeni su i prvi potrošači na području općine Barlović. Na području koncesije imamo preko 1100 korisnika prirodnog plina.