Osnovne karakteristike prirodnog plina

1. Donja ogrijevna vrijednost prirodnog plina Hd
kod standardnih uvjeta – 33.338,35 kJ/m3 ili 9,26 kWh/m3
2. Gustoća prirodnog plina kod 15°C – 0,69 kg/m3 – lakši je od zraka
3. Temperatura samozapaljenja prirodnog plina – 640°C
4. Granice paljenja i eksplozivnosti:

-donja (DGE) 5% udjela prirodnog plina u zraku,
-gornja (GGE) 15% udjela prirodnog plina u zraku,

Između DGE i GGE – VRLO OPASNA EKSPLOZIVNA KONCENTRACIJA!

– Prirodni plin nije otrovan, ali nakon duljeg udisanja izaziva psihičku potištenost
– Kod veće koncentracije u zraku, između 12% i 16%, te smanjene koncentracije kisika, izaziva gušenje i nesvjesticu
– Ugljični monoksid (CO) je vrlo otrovan plin koji može nastati samo nepravilnim izgaranjem prirodnog plina, usljed nepravilnog odvoda dimnih plinova, instaliranjem plinskih uređaja u prostorije koje su obujmom premale ili nepravilnim izvođenjem dovoda zraka (ventilacijskih otvora)