Što je prirodni plin

Prirodni plin se, na prvi pogled, može smatrati nezanimljivim plinom – bez mirisa i boje, proziran u svojoj čistoj formi. Sasvim nezanimljivo – osim činjenice da je zapaljiv, a kada je zapaljen daje veliku količinu energije.

Prirodni plin izgara čisto i u zrak emitira niske količine potencijalno štetnih nusprodukata, čime se značajno doprinosi zaštiti okoliša. Takvu čistu i dosupnu energiju trebamo neprestano, za zagrijavanje naših domova, kuhanje hrane, zagrijavanje vode, za proizvodnju električne energije. Općenita potreba za energijom koja nije štetna za okoliš podigla je važnost prirodnog plina kao energenta u našem društvu i u našim životima.

Prirodni plin je zapaljiva mješavina plinova ugljikovodika. Prirodni plin sadrži najvećim dijelom plin metan, ali također može sadržavati i etan, propan, butan, pentan, i više ugljikovodike. Dakle sastav može široko varirati, ovisno o izvorima i putovima kojima se transportira do nas.

Standardna kvaliteta plina

Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri apsolutnom tlaku plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperaturi plina 288,15 K (15°C)

U svojoj najčišćoj formi, kao što je prirodni plin koji se isporučuje kućanstvima, on je skoro čisti metan. Molekula metana složena je od jednog atoma ugljika i četiri atoma vodika ili skraćeno kemijskom formulom CH4.

Etan, propan, butan i drugi viši ugljikovodici obično u sastavu prirodnog plina imaju slične ali nešto drukčije kemijske formule.

Zašto izabrati prirodni plin kao energent?

Prirodni plin je čist izvor energije koji ne zagađuje okoliš, lako se koristi i praktičan je za razliku od drugih fosilnih energenata. Korisnici vole njegovu dostupnost i sustav naplate (plaća se nakon potrošnje), a ne unaprijed kao što je to slučaj sa uljem za loženje, ugljenom i drvom. Također, korisnik nema potrebe za dodatnim prostorom i poslovima oko uskladištenja i održavanja. Nema neizgorenih ostataka (pepela) pa ne prlja prostorije u kojima se koristi, te nema neugodan miris kod upotrebe kao ulje za loženje. Kada korisnik počne koristiti plin, nikada više od njega ne odustaje.

Prirodni plin je vitalna komponenta svjetske opskrbe energijom. On je najčišći, najsigurniji i najkorisniji izvor energije.