Upute za sigurno korištenje plina

1. Obavezni su redoviti periodički pregledi unutarnjih plinskih instalacija

– Za instalacije obiteljskih kuća i stambenih zgrada – najmanje jednom u 10 godina
– Za instalacije radnih prostora obrta i male privrede – najmanje jednom u 5 godina
– Za instalacije plinskih kotlovnica, industijske instalacije, vrtiće, škole, bolnice, kazališta, kina i slično – najmanje jednom svake godine

2. Obavezna kontrola ispravnosti i čišćenje plinskih uređaja svake godine
3. Obavezna redovita kontrola ispravnosti i funkcionalnosti dimovodnih kanala ili dimnjaka
4. Plinski uređaji se ne smiju ugrađivati u stubištima, prostorijama bez prozora, ostavama, a za grijanje garaža postoje posebne izvedbe peći koje su odobrene za takvu ugradnju
5. Da bi svaki plinski uređaj ispravno funkcionirao mora imati dovoljan dotok svježeg zraka kao i odvod sagorjelih plinova. Stoga je VRLO VAŽNO imati slobodne sve dovode i odvode zraka (ventilacijski otvori, dimnjaci, fasadni dimovodni kanali) kako bi sam uređaj mogao ispravno funkcionirati.
6. U slučaju da ste već potrošač plina i ugrađujete novo plinsko trošilo, napu, ventilator ili ugrađujete nova vrata i/ili prozore OBAVEZA je za takve zahvate obavjestiti distributera, dimnjačara i ovalštenog servisera da provjere da li nova situacija zahtjeva i nekakve dodatne zahvate
7. Štednjaci do 11kW toplinskog učinka moraju imati 20m3 prostorije, dok plinski uređaji spojeni na dimnjak za svaki 1kW moraju imati 4m3 prostorije
8. Prirodni plin je plin bez okusa i mirisa pa mu se dodaje odorans koji mu daje specifičan miris, a time i prepoznatljivost
9. U slučaju da unutar građevine osjetite miris plina:

– Ugasiti sve plamene
– Otvoriti sva vrata i prozore kako bi se građevina provjetrila
– Zatvoriti glavni ventil koji se nalazi u kućnom ormariću na mjestu gdje vam je priključen plin na građevinu. Ručicu treba polako zakrenuti u položaj okomit na cijevi instalacije gdje je ugrađen
NIKAKO NE PALITI RASVJETU, ULAZITI U GRAĐEVINU SA UPALJENOM CIGARETOM ILI BILO KAKVIM PLAMENOM!
– Nakon toga nazvati brojeve telefona hitnih intervencija i sljediti njihove upute

10. U slučaju pojave mirisa plina na otvorenom:

– Upozoriti prolaznike i hitno javiti na brojeve telefona hitnih intervencija
– Obavjestiti stanare okolnih građevina da zatvore prozore i vrata
– Spriječiti uporabu plamena, cigareta, korištenje upaljača, šibica i prolazak motornih vozila

11. Oštećivanje ili skidanje službenih plombi je kazneneno djelo i STROGO JE ZABRANJENO!!! To mogu uraditi samo osobe koje imaju ovlaštenje distributera
12. Ukoliko radite bilo kakav prekop dvorišta slobodno možete u uredima zatražiti položaj kućnog priključka na katastarskoj čestici kako bi izbjegli oštećivanje istog i sebi napravili nepotrebne dodatne troškove
13. Zabranjena je gradnja bilo kakve građevine ili sadnja drveća na mjesto kojim prolazi kućni priključak
14. Vlasnik ili korisnik građevine dužan je omogućiti predstavnicima distributera (u što spadaju i očitači plinomjera) ulaz u građevinu da obave posao radi kojeg su došli.
Napomena: Plinomjer uvijek mora biti dostupan!

15. U slučaju da plinomjer lupa, zapne ili stane, vlasnik je dužan o tome obavjestiti distributera